Ročník 2005

Datum:4.12.2015

Závěrečná zpráva

Dne 16. 2. 2005 byly ve Ostravskoslezském hradě slavnostně vyhlášeny výsledky veřejné soutěže Řemeslník roku 2005.

Porota hodnotila každé zaslané dílo neadresně - žádný z členů porotců nevěděl kdo dílo realizoval. Porotci měli k dispozici pouze a jen stručný popis autor ze zaslané přihlášky. Každý účastník byl hodnocen ve čtyřech kategoriích - řešení detailů, technické řešení, estetický vzhled, zvolený materiál. Součtem bodů od všech porotců jsou stanoveny výsledky.

vybraná a oceněná díla

1. místo a titul Řemeslník roku získala firma pokrývačství Roman Navrkal, Brno 251 bodů
Popis díla:
Zvolená střešní krytina bobrovka Blížejov, kulatý řez 18x38 režná, dále bylo nutné vyrovnat rozdíly ve výškách krovů, které činili až 5 cm. Dále se střecha vyznačovala špatnou přístupností do některých koutů a značnou členitostí střechy. Firma dále provedla opálení všech podhledů a ozdob, nátěry dřevěných ozdob a podhledů, vystavění komínů do původní podoby (kontrolováno památkáři). Střecha byla prováděna bez pomocného lešení a tudíž byla velmi náročná na bezpečnost práce.

2. místo firma Jiří Vrňata, Průhonice 249 bodů
Popis díla:
Zvolená střešní krytina přírodní břidlice - šablona 30x30 s poloobloukovým řezem, úhlopříčné krytí. Provázané pokrytí půlkulatých oken, napoleonského vikýře, navázané srdcové úžlabí, pokrytí půlkulatých polovaleb, obití římsy.

3. místo Klempířství - pokrývačství Václav Hladovský, Františkovy Lázně 242 bodů
Popis díla:
Střecha byla realizována na rodinném domku ve Františkových Lázních. Byla navržena na podkrovní byt s věžičkou. Vzhledem k její lehké konstrukci byla použita krytina vlastní výroby z CU plechu.

na dalších místech se umístili
firma Stavitelství střechy s.r.o., Hranice, střecha kostela - bobrovka 241 bodů
firma Pario s.r.o., Hradec Králové, památkový objekt - TiZN plech 237 bodů
firma Juráň Stavby s.r.o., Vsetín, obnova Kostela sv. Kateřiny 233 bodů
střešní kuriozita letošního roku je střecha zaslaná firmou D+D střechy s.r.o., kombinace plechu, mechu, dřeva a slámy

Nejlepším dílem v kategorii pokrývačské dílo je firma pokrývačství Roman Navrkal - Řemeslník roku 2005.
Nejlepším dílem v kategorii klempířské dílo je pokrývačství Václav Hladovský, Františkovy Lázně.
Nejlepším dílem v kategorii tesařské dílo je Juráň Stavby s.r.o., Vsetín.
Vzhledem k malému počtu prací v kategorii hydroizolatérské, nebyla porotou tato kategorie. vyhodnocena.
Nejlepší střechou z přírodní břidlice je dílo firmy Jiří Vrňata.

Díla si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Společnost Coleman S.I., a.s. jako jeden z hlavních pořadatelů soutěže Řemeslník roku děkuje všem zúčastněným a partnerům.

Fotogalerie:


Fotogalerie

Coleman Club Coleman E-Coleman Colemánie Blix
571 499 600
info@coleman.cz
 
Powered by Programia