Ročník 2007

Datum:4.12.2015

Závěrečná zpráva

Dne 6.2.2007 odborná porota ve složení
František Kučík - předseda poroty a zástupce Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů
Ing. Antonín Parys – zástupce odborné veřejnosti (autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a soudní znalec)
Ing. Petr Hurta – zástupce společnosti Coleman S.I., a.s.
Ing. Karel Burda – zástupce společnosti Ostravské výstavy a.s.
Lubomír Pavelka – zástupce odborné veřejnosti
Mgr. Zdeněk Svoboda – zástupce odborného měsíčníku Střechy, fasády, izolace
vyhodnotila přihlášená díla do soutěže Řemeslník roku 2007, kterou pořádá společnost Coleman S.I., a.s. ve spolupráci s Ostravskými výstavami, a.s.

Cílem této soutěže je vyzdvihnout nejkvalitnější řemeslnické práce z oblasti střech realizované během roku 2006. V soutěži chceme ocenit nejlepší řemeslné dovednosti, a to nejen hodnotnými cenami, ale také uznáním a ukázkou nového směru, kterým se také řemeslo může ubírat.

Počet:

28 přihlášených řemeslných děl z celé ČR a SR.

Systém hodnocení:

Hodnocení proběhlo jednokolové, bez udání informací o soutěžících. Každé dílo bylo hodnoceno body ve třech kategoriích:
  · Řešení detailů
  · Technické řešení
  · Estetický vzhled samotné střechy
Porota udělovala body v jednotlivých kategoriích na stupnici 1 - 10 (10 bodů znamená nejlepší ) . Výsledky byly stanoveny dle celkového součtu udělených bodů všech porotců.

Ceny:

  1. místo – 2 poukazy na víkendové lyžování v rakouských Alpách
  2. místo – DVD přehrávač
  3. místo – Discman
Ceny do soutěže věnovala společnost Coleman S.I., a.s.

Pořadatelé:

Coleman S.I., a.s.
Ostravské výstavy a.s.

Partneři:

Časopis Střechy, fasády, izolace – hlavní mediální sponzor
Cech klempířů, pokrývačů a tesařů

Oceněná díla:

1. místo a titul Řemeslník roku 2007:
Pario s.r.o. – Ing. Miroslav Vízek, Hradec Králové

Název díla: Rotunda sv. Kateřiny – Znojmo
Dílo přihlášeno do kategorie pokrývačské, použitý materiál Tondach – PREJZ s povrchovou úpravou. Rotunda je národní kulturní památkou.

2. místo:
Střechy Vrňata & Žáčik s.r.o., Praha - Průhonice

Název díla: Rodinný dům – Most
Dílo přihlášeno do kategorie pokrývačské, použitý materiál přírodní břidlice čtverec 30 x 30 cm.

3. místo:
Komárek s.r.o., Liberec

Název díla: Rodinný dům - Liberec
Dílo přihlášeno do kategorie pokrývačské, použitý materiál Bramac BOBROVKA.

Ostatní díla:

Tesařské – 1. místo:
Karel Klouda, tesař – památkář, Jihlava

Název díla: Kopie roubeného fojství z Větrného Jeníkova
a
Klempířské – 1.místo:
Karel Herman + Alfa střechy s.r.o., Česká Třebová

Název díla: Rekonstrukce věže kostela ve Zhoři

Celkový vítěz soutěže Pario s.r.o. – Ing. Miroslav Vízek se stává vítězem kategorie pokrývačské.

Vyhlášení:

Dne 14. 2. 2007 v rámci zahájení veletrhu Střechy, pláště, izolace se uskuteční slavnostní vyhlášení soutěže Řemeslník roku na Slezskoostravském hradě v Ostravě s předáním cen vítězům.

Závěr:

Přesto, že v letošní soutěži byl počet přihlášených děl menší než v ostatních ročnících, jejich kvalita byla několikanásobně vyšší než v jiných letech. Soutěžící z jedné firmy dříve přihlašovali více děl, kdežto letos přihlásila firma většinou jedno své dílo, ovšem to nejkvalitnější. Tímto pro porotu bylo rozhodování mnohem náročnější než v minulých letech.

Fotogalerie


Coleman Club Coleman E-Coleman Colemánie Blix
571 499 600
info@coleman.cz
 
Powered by Programia