Ročník 2008

Datum:4.12.2015

Závěrečná zpráva

Dne 5. 2. 2008 odborná porota ve složení
František Kučík - předseda poroty a zástupce Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů
Ing. Antonín Parys – zástupce odborné veřejnosti (autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a soudní znalec)
Ing. Lubomír Pavelka – zástupce odborné veřejnosti
Ing. Petr Hurta – zástupce společnosti Coleman S.I., a.s.
Karel Burda – zástupce společnosti Ostravské výstavy, a.s.
Mgr. Zdeněk Svoboda – zástupce odborného měsíčníku Střechy, fasády, izolace
vyhodnotila přihlášená díla do soutěže Řemeslník roku 2008, kterou pořádá společnost Coleman S.I., a.s. ve spolupráci s Ostravskými výstavami, a.s.

Cílem této soutěže je vyzdvihnout nejkvalitnější řemeslnické práce z oblasti střech realizované během roku 2007. Formou soutěže chceme ocenit nejlepší řemeslné dovednosti, ovšem nejen hodnotnými cenami, ale především vysokým uznáním a třeba ukázkou nového směru, kterým se může řemeslo ubírat.

Počet:

46 přihlášených řemeslných děl z celé ČR a SR

Systém hodnocení:

Hodnocení proběhlo jednokolové, bez udání informací o soutěžících. Každé dílo bylo hodnoceno body ve třech kategoriích:
  · Řešení detailů
  · Technické řešení
  · Estetický vzhled samotné střechy
Porota udělovala body v jednotlivých kategoriích na stupnici 1 - 10 (10 bodů znamená nejlepší ). Výsledky byly stanoveny dle celkového součtu udělených bodů všech porotců.

Ceny:

  1. cena – Domácí kino Panasonic SC-HT 855
  2. cena – DVD Sony DVP-NS 36
  3. cena – dárkový koš
Ceny do soutěže věnovala společnost Coleman S.I., a.s.

Pořadatelé:

Coleman S.I., a.s.
Ostravské výstavy a.s.

Partneři:

Časopis Střechy, fasády, izolace – hlavní mediální sponzor
Cech klempířů, pokrývačů a tesařů

Oceněná díla:

1. místo a titul Řemeslník roku 2008:
PARIO s.r.o., Hradec Králové

Název díla: Kopule Obchodní akademie
Dílo přihlášeno do kategorie klempířské, použitý materiál Cu plech. Dílo bylo zajímavé provedením řemeslně náročných klempířských konstrukcí se zachováním původních profilací, tvarů a členění.

2. místo:
Střechy Vrňata & Žáčik s.r.o., Praha - Průhonice

Název díla: Vyhlídkový pavilon Füstenberská zahrada Praha
Dílo přihlášeno do kategorie pokrývačské, použitý materiál přírodní břidlice. Nepravidelné krytí šupinou, nároží na lemovku, okapová hrana se zašpičatělou nohou, komín vykládaný břidlicí včetně uvedení letopočtu.

3. místo:
PARIO s.r.o., Hradec Králové

Název díla: Kopule Obchodní akademie
Dílo přihlášeno do kategorie pokrývačské, použitý materiál štípaná břidlice.

Ostatní díla:

Porota také ohodnotila nejlepší dílo v kategorii tesařské:
Taros Nova s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm
Název díla: Aquapark Valašské Meziříčí
Střešní konstrukce provedena z lepeného lamelového dřeva s rozponem 30m. Dominantním prvkem je hlavní betonový sloup.

Vyhlášení:

Dne 13. 2. 2008 v rámci zahájení veletrhu Střechy, pláště, izolace se uskuteční slavnostní vyhlášení soutěže Řemeslník roku na Slezskoostravském hradě v Ostravě.

Fotogalerie


Coleman Club Coleman E-Coleman Colemánie Blix
571 499 600
info@coleman.cz
 
Powered by Programia